رزونانس مغناطیسی هسته برای نظارت بر کیفیت محصولات آبزی

 

 

شکل 2: تغییرات طیف­ های آرامش میگو در دمای ذخیره سازی 4 درجه سانتیگراد با استفاده از NMR

 تجزیه و تحلیل همبستگی نشان میدهد که در طول کل فرایند ذخیره سازی، ویسکوزیته ظاهری، نیروهای برشی، آب محدود و آب آزاد، همبستگی خوبی را نشان داده‌اند. نتایج آزمایش­ ها نشان می دهد که NMR با شدت میدان پایین می تواند برای نظارت بر کیفیت ماهی کاد در طول ذخیره سازی و پیش بینی عمر مفید این محصول آبی استفاده شود.

کاربرد سوم: فرایند توزیع و انتقال رطوبت گوشت میگو

شکل 3-4: تصاویر وزنی پروتون و نمای عرضی در نقطه های زمانی مختلف

شکل 3-5: تصاویر وزنی پروتون و نمای کرونال در نقطه­های زمانی مختلف

A لحظات اولیه؛ (Bخشک شدن به مدت 10 دقیقه؛ (C خشک شدن به مدت 20 دقیقه؛ (Dخشک شدن به مدت 30 دقیقه

در شکل 3-4 و شکل 3-5 رنگ نشان دهنده قدرت سیگنال است. در واقع سیگنال قرمز قوی‌تر به معنی تراکم بیشتر پروتون و سیگنال آبی بزرگتر به معنی تراکم کمتر پروتون می‌باشد. در نتیجه، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی توانایی نشان دادن توزیعهای مختلف آب­ در فازهای متفاوت خشک شدن محصول آبزی را داراست. در طول فرایند خشک کردن، حجم گوشت میگو به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، آب در قسمت­ های ناهموار مختلف پخش می شود. از طریق تجزیه و تحلیل سیگنال NMR در قسمت­های مختلف به منظور بررسی بیشتر میزان خشک شدن نواحی متفاوت محصول، می­توان یک راه حل سریع و بصری برای تعیین فرایند خشک کردن و تحقیقات کیفیت گوشت میگو ارائه داد.

رزونانس مغناطیسی هسته برای نظارت در محصولات آبزی

کاربردهای NMR با شدت میدان کم در آنالیر رطوبت محصولات آبزی:

  • نظارت بر میزان کیفیت آب و رطوبت حین نگهداری محصولات آبزی،
  • گوشت گوسفند و چربی غذاهای دریایی زنده مانند آزمایش ترکیب بدن ماهی

کاربرد اول: تغییرات طیف آسایش NMR میگو در ذخیره سازی 4 درجه سانتیگراد


شکل 1: تغییرات طیف آسایش NMR میگو در ذخیره سازی 4 درجه سانتیگراد

شکل 1 (A): تغییرات طیف آسایش NMR میگو برای ذخیره سازی در 4 درجه سانتیگراد

    شکل 1 (B): زمان تراکم ذخیره سازی پروتون

آب محدود شده بین فیبرهای عضلانی میگو در فضای شکاف ساختار شبکه پروتئین واقع شده است، در حالیکه آب آزاد در خارج از بسته های فیبر عضله وجود دارد. در فرآیند ذخیره سازی میگو، مقدار آب با گذر زمان بتدریج کاهش می یابد. از آنجا که آب موجود در دستگاه تنفس میگو و سطح بدن آن بطور مداوم در اولین ذخیره سازی تبخیر می شود، حجم این آب آزاد شده مرتبا افزایش می یابد. در نتیجه، آسیب ساختار فضایی پروتئین‌ها منجر به کاهش محدوده آب و تغییرات نفوذپذیری سلول و اکسیداسیون مایع، و بالطبع باعث کاهش آب محدود و آب­ های آزاد، و کاهش زمان آسایش NMR ماهیچه‌های میگو می شود.

شکل B نشان می دهد که در تصاویر NMR روشن تر، چگالی پروتون‌های هیدروژن و میزان رطوبت بیشتر بیشتر است. در ذخیره سازی در طول فرآیند 1 تا 5 روزه، میزان آب در ابتدا کاهش می یابد و سپس افزایش می یابد، در نتیجه روشنایی­ های موجود در سیگنال سر در تصویر نشان دهنده شروع فساد میگو از سر می‌باشد.

کاربرد دوم: نظارت بر کیفیت ماهی کاد در فرآیند ذخیره سازی 10 درجه سانتیگراد

ذخیره سازی ماهی کاد در دمای 10 درجه سانتی گراد، رطوبت در فضای داخلی myofibrils و شکاف ­های انتقال به فضای بیرون، منجر به کاهش محتوای آب محدود و افزایش محتوای آب آزاد می ­شود. در طول 10 تا 14 هفته، محتوای آب آزاد وفشار برش به حداکثر می رسد، در حالی که ویسکوزیته ظاهری و ظرفیت آب ذخیره شده در یک زمان کم و کوتاه است.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *