شناسایی اجزای فعال زیستی در مواد غذایی

در دهه گذشته، انواع مختلفی از غذاهای جدید به بازار جهانی معرفی شده است، بسیاری از آنها با مزایای بهداشتی جدیدی که از بهداشت غذاهای سنتی فراتر رفته است. همزمان، طیف گسترده ای از فن آوری های تحلیلی و آزمایشگاهی تکامل یافته است که به توانایی بیشتر برای تعیین ترکیب غذا کمک می کند. بنابراین، جهان تعداد زیادی از غذاهای سالم و روش هایی برای توصیف این غذاها ارائه می دهد. رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)، که به طور سنتی یک ابزار تحقیقاتی برای توضیح ساختاری است، در حال حاضر برای متابولوموسیک و اثر انگشت شیمیایی مکرر استفاده می شود. ثبات آن و سهولت ذاتی اندازه گیری ها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است تا بتواند اجزای فعال زیستی در مواد غذایی و مکمل های غذایی را شناسایی و ارزیابی کند. علاوه بر این، اثر انگشت NMR برای تمایز ارقام، ارزیابی ویژگی های حسی غذا و بررسی تاثیر شرایط رشد در محصولات غذایی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله ما آخرین کاربرد NMR را در تجزیه و تحلیل مواد غذایی بررسی می کنیم.

برای مطالعه بیشتر و رجوع به مقاله اینجا کلیک کنید.